Van de bestuurstafel

26 oktober 2018 - 21:55

Inmiddels is de vereniging al 3 maanden actief in het nieuwe seizoen en is er heel veel gebeurd. De kantine heeft een nieuwe indeling, kleur en aankleding gekregen. We stralen nu echt Sporting Leiden uit. Elftallen zijn aan het voetballen, de kantine is open en in het weekend is het een drukte van jewelste en niet in de laatste plaats de nieuwe clubtenuen. Dit alles is niet zonder slag of stoot gegaan. Veel vrijwilligers zijn actief geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Onze dank en waardering gaan uit naar deze clubmensen.

We zijn ook 3 maanden actief als nieuw bestuur en komen nu (pas) met onderwerpen van de bestuurstafel. We hebben na de stuurgroepfase een interim bestuur geformeerd om de vereniging in goede banen te leiden. De volgende personen hebben zitting genomen in het interim bestuur:

Interim Voorzitter: Wim Pikaar
Interim vice Voorzitter: Ed Immink
Interim secretaris: Casper Stuivenberg
Interim Penningmeester: Marcel Dongelmans
Interim bestuurslid Voetbalzaken: Henk Fokkema

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en daarom blijven we ook zoeken naar meer en nieuwe vrijwilligers. Zeker voor bardiensten zijn deze onmisbaar. Heeft u ook zin om een keer bardienst te draaien geef je dan op bij de barmedewerkers. Zij hebben jouw hulp hard nodig. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar functionarissen in de commissies.