Uitnodiging ledenvergadering

26 oktober 2018 - 21:39

13 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze ledenvergadering zullen we de v.v. Leiden & FC Rijnland activiteiten officieel beëindigen. Volgens de richtlijnen van de notaris dient 2/3 van de leden aanwezig te zijn bij deze vergadering.

AGENDA voor de Buitengewone LEDENVERGADERING van de v.v. Leiden te houden op dinsdag 13 november 2018 in de kantine, aanvang 20.00 uur.

 1. OPENING
 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 3. FINANCIËN:
  • financieel jaarverslag 2016-2017
  • verslag kascontrolecommissie
 4. RONDVRAAG
 5. SLUITING 20.30 uur
 6. Definitieve fusie V.V. LEIDEN en FC Rijnland

Ten aanzien van de punten 3 geldt dat de stukken minstens 14 dagen voor de vergadering in de bestuurskamer voor de leden ter inzage liggen.

Het bestuur nodigt leden uit de vergadering bij te wonen.

Regeling stemrecht volgens artikel 18 van de statuten:

 • leden tot 16 jaar brengen bij iedere stemming één stem uit;
  deze stem kan alleen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden uitgebracht.
 • leden van 16 en 17 jaar brengen telkens twee stemmen uit.
 • leden van 18 jaar en ouder brengen iedere keer drie stemmen uit.

Wanneer het juiste aantal aanwezigen leden niet voldoende, is sluit de voorzitter de vergadering om de vergadering daarna weer te openen.

AGENDA voor de Buitengewone LEDENVERGADERING van de FC Rijnland te houden op dinsdag 13 november 2018 in de kantine (v.v. Leiden), aanvang 20.45 uur.

 1. OPENING
 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 3. FINANCIËN:
  • financieel jaarverslag 2016-2017
  • verslag kascontrolecommissie
 4. RONDVRAAG
 5. SLUITING 21.15 uur
 6. Definitieve fusie V.V. LEIDEN en FC Rijnland

Ten aanzien van de punten 3 geldt dat de stukken minstens 14 dagen voor de vergadering in de bestuurskamer voor de leden ter inzage liggen.

Het bestuur nodigt leden uit de vergadering bij te wonen.

Regeling stemrecht volgens artikel 18 van de statuten:

 • leden tot 16 jaar brengen bij iedere stemming één stem uit;
  deze stem kan alleen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden uitgebracht.
 • leden van 16 en 17 jaar brengen telkens twee stemmen uit.
 • leden van 18 jaar en ouder brengen iedere keer drie stemmen uit.

Wanneer het juiste aantal aanwezigen leden niet voldoende is, sluit de voorzitter de vergadering om de vergadering daarna weer te openen.

AGENDA voor de Oprichtingsvergadering van Sporting Leiden te houden op dinsdag 13 november 2018 in de kantine, aanvang 21.15 uur.

 1. OPENING
 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 3. FINANCIËN:
  • financieel jaarverslag 2016-2017
  • verslag kascontrolecommissie
 4. Voorstel samenstelling van het nieuwe bestuur
  • voorzitter: Wim Pikaar
  • vice voorzitter: Ed Immink
  • secretaris: Casper Stuivenberg
  • Penningmeester: Marcel Dongelmans
  • Hoofd voetbalzaken: Henk Fokkema
 5. Vaststellen van de Statuten van Sporting Leiden
 6. RONDVRAAG
 7. SLUITING

Ten aanzien van de punten 3 geldt dat de stukken minstens 14 dagen voor de vergadering in de bestuurskamer voor de leden ter inzage liggen.

Het bestuur nodigt leden uit de vergadering bij te wonen.

Regeling stemrecht volgens artikel 18 van de statuten:

 • leden tot 16 jaar brengen bij iedere stemming één stem uit;
  deze stem kan alleen door hun wettelijke vertegenwoordiger worden uitgebracht.
 • leden van 16 en 17 jaar brengen telkens twee stemmen uit.
 • leden van 18 jaar en ouder brengen iedere keer drie stemmen uit.