Aangepaste contributies via NIKKI

1 november 2021 - 10:01

Onlangs zijn de e-mails met het betaalverzoek voor de contributie via NIKKI verzonden. Bij een aantal jeugdleden is de bijdrage voor het kledingplan dubbel in rekening gebracht, dat is niet correct.

Afgelopen week hebben we in overleg met NIKKI de bedragen, waar nodig, aangepast. Jeugdleden met een aangepast bedrag ontvangen een nieuw betaalverzoek via e-mail. Mocht je vragen hebben over de e-mail dan kan je contact opnemen met NIKKI via: sportingleiden@nikki.nl