Verslag ALV 10 maart

17 maart 2022 - 12:25

Op 10 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sporting Leiden plaats, hierbij een kort verslag van de belangrijkste onderwerpen.

Financiën

Ondanks een financieel pittig Corona-jaar waar er, buiten de contributie om, geen inkomsten waren voor de vereniging, staan er onderaan de streep zwarte cijfers. Dit positieve resultaat hebben we bereikt door verstandig financieel beleid in het verleden, de vereniging heeft de afgelopen jaren prima reserves opgebouwd. De Gemeente Leiden is sportverenigingen tegemoet gekomen met aangepaste kosten voor de huur van de velden, de KNVB had gedurende de Corona-periode de maandelijkse contributiegelden aangepast. Maar het allerbelangrijkste, onze leden hebben voldaan aan de contributieverplichtingen in een seizoen waar haast niet gevoetbald is. Dankzij onze leden staan we er nu financieel gezond voor, dat verdiend een zeer groot compliment!

Ontwikkeling Sporting Leiden

Waar vele verenigingen de gevolgen van de Corona pandemie voelen in het aantal leden groeit Sporting Leiden tegen de stroom in! Ondanks een beperkt aantal wedstrijden zijn we ruim 11% gegroeid! Deze groei komt voort uit de vele (voetbal) activiteiten die we hebben georganiseerd voor de jeugd, bijvoorbeeld het Oranje Festival, Techniektrainingen, Landentoernooien. Het bestuur benadrukt dat al deze activiteiten niet mogelijk waren geweest zonder onze vele vrijwilligers die  iedere keer weer klaarstonden om de vereniging te helpen, dank hiervoor!

Ontwikkeling Sportcomplex Morsch II

De afgelopen jaren wordt er vooral veel gesproken over sportcomplex de Mors, belangrijkste bespelers van dit complex zijn DIOK, DoCoS en Sporting Leiden. Tot echte daden is het nog niet gekomen. Wij zijn tevreden met ons complex, echter is de noodzaak groot om te moderniseren, denk aan led-verlichting, zonne-energie maar vooral de vervanging van onze erbarmelijke velden. In de gesprekken met de Gemeente Leiden is de prioriteit de vervanging van veld 1 & 3 naar een kunstgrasveld en de vervanging van de gevaarlijke toplagen van veld 2 & 5. De verkiezingen zijn net achter de rug, we gaan zo spoedig mogelijk aan de slag met de nieuwe raad om de wensen te realiseren.

Wisselingen in het bestuur

In de ALV van 23 maart 2021 is uitleg gegeven over het dakpanmodel voor de wisselingen binnen het bestuur, tijdens de afgelopen ALV hebben de eerste wisselingen binnen het bestuur van onze jonge vereniging plaatsgevonden.

Afgetreden zijn:

  • Ed Immink (Vicevoorzitter)
  • Henk Fokkema (Voetbalzaken)
  • Marcel Dongelmans (Penningmeester)

Nieuwe toetreders zijn:

  • Ronald Mink (Algemene zaken)
  • Bas Middelkoop (Financiën)
  • Rini van Staveren (Voetbalzaken Senioren)
  • Guido du Prie (Voetbalzaken Jeugd)

Wij wensen de nieuwe bestuursleden veel succes in hun functie!

Benoeming Ere Voorzitter

Tijdens de ALV komt een voorstel van het bestuur om Ed Immink te benoemen tot Ere Voorzitter ter stemming. Ed heeft de afgelopen ‘tientallen’ jaren zoveel voor Sporting Leiden en haar voorganger betekend dat deze benoeming volgens het bestuur volledig terecht is.  De ALV gaat unaniem akkoord met dit voorstel.