Verslag Algemene Ledenvergadering

19 november 2019 - 22:44

Op dinsdag 22 oktober jl. vond de allereerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sporting Leiden plaats. Het bestuur vindt het van belang dat van alle geledingen uit de verering leden aanwezig zijn bij deze vergadering.

De ALV biedt de uitgesproken kans voor de leden om het bestuur vragen te stellen, voorstellen te doen en de cijfers te controleren. Helaas hebben wij moeten constateren dat de opkomst bedroevend laag was die avond, we zijn inmiddels de 3e vereniging van Leiden, dat moet beter.

Terugblik eerste fusiejaar

Voorzitter, Willem Pikaar, heeft een terugblik gegeven op het eerste fusiejaar, wat ging niet goed en kan beter, wat ging wel goed. Onder aan de streep heeft er in ons eerste fusiejaar een groei van 33% plaatsgevonden in ons spelende ledenbestand.

Besturen op afstand

Er is uitleg gegeven over de nieuwe wijze van besturen. Het bestuur bestuurd en richt zich voornamelijk op de lange termijn. De 12 Commissie zijn verantwoordelijk voor de uitvoer. Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een aantal Commissies.

Financien

De Penningmeester heeft helder en duidelijk de financiën met de aanliggen doorgenomen. Omdat er nogal wat indianenverhalen bestaan over de deal welke we hebben gesloten met de Gemeente Leiden over de verkoop van de kantine van FC Rijnland, wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met het gevoerde financiële beleid en de Kascommissie, welke de boeken controleert, adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Vooruitblik

Ter afsluiting van de ALV wordt er een blik geworpen op de toekomst, waar willen we heen, wat is de focus en hoe gaan we dat doen.