Terugblik op ALV 12 december 2022

21 december 2022 - 10:49

Op 12 december jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sporting Leiden plaats, hierbij een kort verslag van de belangrijkste onderwerpen.

De ALV wordt nooit drukbezocht door leden. Dit kan op verschillende manieren worden uitgelegd; iedereen is tevreden en gaat ervan uit dat het goed gaat en het bestuur de juiste beslissingen neemt. Het kan ook onverschilligheid zijn of geen prioriteit geven aan deze, voor de vereniging, belangrijke vergadering. Of er is geen betrokkenheid. Wat het ook is, maandag 12 december 2022 was de ALV. Naast de financiën van de vereniging zijn er diverse onderwerpen besproken.

FINANCIËN

De financiele cijfers over het afgelopen seizoen hoopgevend voor de toekomst. We zijn financieel gezond en zijn er mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen aan de opstallen en complex. Tevens kunnen we leuke activiteiten organiseren voor de jeugd- en seniorenafdeling. Daarnaast worden een aantal plannen van het bestuur voor verbetering van de kantine en omgeving uitgewerkt en opgestart. Denk hierbij aan werkzaamheden aan het dak, keuken en terras. De gezonde financiële huishouding van de club maakt dit mogelijk en is een mooi behaald resultaat. De Kascontrole Commissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid. Willem v.d. Wolk treedt toe tot de Kascontrole Commissie als reserve-lid.

ONTWIKKELING SPORTING LEIDEN

Waar vele verenigingen de gevolgen van de Corona pandemie voelen in het aantal leden groeit Sporting Leiden tegen de stroom in met ruim 11%! Deze groei komt voort uit de vele (voetbal) activiteiten die we hebben georganiseerd voor de jeugd, bijvoorbeeld het Oranje Festival, Techniektrainingen, Landentoernooien. Het bestuur benadrukt dat al deze activiteiten niet mogelijk waren geweest zonder onze vele vrijwilligers die iedere keer weer klaarstonden om de vereniging te helpen, dank hiervoor!

ONTWIKKELING SPORTCOMPLEX MORSCH II

De afgelopen jaren wordt er vooral veel gesproken over sportcomplex de Mors, belangrijkste bespelers van dit complex zijn DIOK, DoCoS en Sporting Leiden. Tot echte daden is het nog niet gekomen. Wij zijn tevreden met ons complex, echter is de noodzaak groot om te moderniseren, denk aan led-verlichting, zonne-energie maar vooral de vervanging van onze erbarmelijke velden. In de gesprekken met de Gemeente Leiden is de prioriteit de vervanging van veld 1 & 3 naar een kunstgrasveld en de vervanging van de gevaarlijke toplagen van veld 2 & 5. De komende periode vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats naar het behoud van de 3 Octoberhal. De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons sportcomplex.

VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers zijn door het hele verenigingslandschap een uitdaging. Op sociale media zie je regelmatig berichten van verenigingen met een oproep om je aan te melden als vrijwilliger. Ook bij Sporting Leiden is het lastig om alle activiteiten te verrichten met de bestaande groep vrijwilligers. Sinds de fusie zijn senioren elftallen aangewezen voor ‘verplicht’ vrijwilligerswerk. Dit uit zich in bardiensten op zaterdag en zondag. Dit is een noodzakelijke aanvulling voor de vaste barvrijwilligers.

Maar het is niet genoeg om de groeiende drukte van activiteiten binnen de vereniging het hoofd te bieden. Daarom heeft het bestuur een voorstel voor meer ‘verplicht’ vrijwilligers in de ALV besproken. Het gaat om het principe besluit om per jeugdlid de ouders 8 uur vrijwilligerswerk te laten verrichten. De ALV heeft dit voorstel aangenomen en dit betekent dat in de winterstop een plan wordt uitgewerkt om in de 2e helft van het seizoen deze vorm van vrijwilligerswerk in te voeren. Uiteraard zal tegen het einde van het seizoen de uitvoering worden geëvalueerd. Concreet betekent dit voor de ouders van jeugdspelers dat in de 2e helft van het seizoen leidt tot 4 uren ‘verplicht’ vrijwilligerswerk.

DENKTANKS

Denktanks zijn voor het bestuur het nieuwe fenomeen om de vereniging toekomst bestendig te maken. Wat zijn denktanks? We hebben deze naam gegeven om een onderwerp te bespreken in breder verband (bijvoorbeeld een bestuurslid, een commissielid en 1 of meerdere leden met een affiniteit voor een onderwerp). Het bestuur heeft diverse onderwerpen voor ogen die in een denktank kunnen worden besproken en uitgewerkt. In een volgende nieuwsbrief zullen we hierop terugkomen en vragen om deelname, maar we zullen ook zeker de persoonlijke benadering zoeken.

ONDERHOUD DOUCHES

De huidige ketels zijn meer dan 25 jaar oud en op korte termijn aan vervanging toe. Echter, de ketels zijn eigendom van en worden onderhouden door de gemeente Leiden. Het bestuur is zich ervan bewust dat het onaangenaam en onwenselijk is dat de douches koud zijn na trainingen en wedstrijden. Namens het bestuur zal er op korte termijn gesproken worden met de verantwoordelijke binnen de gemeente om dit langlopende en vervelende probleem eindelijk op te lossen, we kunnen helaas niets beloven…