Start trainingen jeugd, maar hoe..

23 april 2020 - 10:14

Allereerst hoopt het bestuur van Sporting Leiden dat iedereen gezond is. Het is een zware en vreemde tijd die veel impact heeft op ons doen en laten.

Zoals velen hebben ook wij met veel belangstelling de persconferentie van minister-president Rutte en het RIVM gevolgd afgelopen dinsdag. Zoals aangekondigd wordt het voor de jeugdleden t/m 12 jaar mogelijk om vanaf 28 april op een aangepaste wijze te kunnen trainen. De manier waarop dit zal gebeuren zullen we met elkaar moeten bepalen.

Er mogen geen wedstrijden worden gespeelt tegen andere clubs. Jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar mogen gaan sporten maar de 1,5 meter regel zal wel in acht moeten worden genomen. Hoe dit in de praktijk gerealiseerd zal worden en een interessante vraag, voetbal is immers een contactsport.

Er mag niet gedoucht worden en de kantine zal gesloten blijven. Ouders en/of verzorgers mogen het complex niet betreden en dus ook niet langs de lijn aanwezig zijn. Met deze kennis zal het bestuur samen met de diverse commissies en trainers in overleg gaan om te kijken hoe we dit kunnen organiseren.

Via de website en groepsapps zullen we communiceren hoe en wanneer de trainingen van start zullen gaan. Voor senioren is het helaas niet mogelijk gebruik te maken van het complex.

Voor nu, houd vol, blijf thuis en zorg een beetje voor elkaar.

Het bestuur

Start