NIKKI nieuwe partner voor contributie-inning

19 augustus 2021 - 09:47

Sporting Leiden heeft besloten om voor de inning van de contributiegelden voor het nieuwe seizoen 2021-2022, een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

NIKKI start begin september met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. NIKKI neemt de activiteiten over van ClubCollect waar we de afgelopen jaren mee hebben samen gewerkt. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij vanaf nu de contributie via het NIKKI-systeem verwerken.
Iedereen ontvangt begin september een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen (maximaal 9 termijnen). Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.
Je ontvangt begin september de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 die verdeeld wordt over 9 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.
Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.
Wanneer je in september geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar sportingleiden@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd je juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in deze e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging je lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

 
 
 
 
 

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dien je deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met je mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval je gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met je opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dien je zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kan je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op sportingleiden@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al je vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kan je per e-mail aan hen voorleggen
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal je doorverwijzen naar NIKKI
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn
  5. Indien er in het seizoen 2020-2021 nog contributie niet geheel voldaan is zal deze bij de contributie van 2021-2022 worden opgeteld

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.
Bedankt voor de medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2021 – 2022!