Nieuwsbrief #2: update 2e helft van het seizoen

5 februari 2021 - 12:13

Via de nieuwsbrief informeren we de leden over het wel en wee binnen de vereniging, dit doen we via een digitale nieuwsbrief. Hierbij de februari-editie van de nieuwsbrief.

De afgelopen periode heeft het bestuur zich gericht op de 2e helft van het seizoen. Naast bestuurlijke zaken en voorbereidende werkzaamheden voor het geval we weer open mogen pusht de KNVB de overheid en de verenigingen om de competitie af te maken. Een ander belangrijk onderwerp voor het bestuur is de financiële huishouding van de vereniging. Het zal geen verassing zijn dat de inkomsten van de club opdrogen. Anders dan de contributie zijn er geen inkomsten. Als er geen uitgaven tegenover staan is dit geen probleem, maar het bestuur is de afgelopen weken onaangenaam verrast door hoge rekeningen vanuit de Gemeente Leiden (veldhuur, energie) en KNVB (afdracht lidmaatschappen en verzekeringspremies van leden).
Omdat de kosten dus gewoon doorgaan betekent dit dat het bestuur op dit moment het onderwerp contributie intern bespreekt en tijdens de Algemene Leden Vergadering een voorstel aan de ledenvergadering voorlegt hoe om te gaan met contributie. Voor nu betekent dit dat de eerdere afspraak blijft staan: iedereen voldoet minimaal de helft van de contributie voor 31 december 2020. Voor diegene die nog niet de helft van de contributie hebben betaald het dringende verzoek dit alsnog te doen. Dit kan via de ClubCollect link die je via mail in oktober hebt ontvangen. Mocht je deze niet meer hebben dan kan je het bedrag overmaken naar NL75 INGB 00000 49692 t.a.v. Penningmeester Sporting Leiden, vermeld ook even je naam.
Algemene Leden Vergadering
Het bestuur organiseert op 23 maart 2021 een digitale Algemene Leden Vergadering (ALV). Over de wijze waarop deze vergadering plaatsvindt (waarschijnlijk via Microsoft Teams) worden jullie in een later stadium geïnformeerd.
Regio Cup Jeugd en Senioren
Na de persconferentie is het, bij het bestuur, duidelijk geworden dat de competities voor de B-Categorie Jeugd en Overige Senioren niet worden uitgespeeld. Dit betekent in de ogen van de KNVB dat we indien mogelijk alleen nog Regio Cup zouden kunnen spelen. Informatie over de Regio Cup vind je op sportingleiden.nl. Voor de A-categorie (zaterdag 1 en zondag 1) is dit nog onduidelijk, maar we verwachten dat dit ook maximaal Regio Cupwedstrijden worden.
Technische staf zaterdag 1
Sporting Leiden heeft het contract van Francis Janse, trainer zaterdag 1, niet verlengd. Inmiddels is een nieuwe trainer voor het volgend seizoen aangesteld. Zoals in lokale digitale media en onze website staat, is Huig Jan Heeringa de nieuwe hoofdtrainer van Sporting Leiden zaterdag 1. Er is ook een nieuwe assistent trainer aangetrokken, zijn naam is Cor Varkevisser. Meer informatie over beide heren vind je op onze site.
Trainingen Overige Senioren
Vanuit de GGD is toestemming gegeven voor spelers van 18 jaar en ouder om in tweetallen te trainen op een heel veld. Daarbij dienen de wel bekende regels in acht genomen worden. Dat betekent dat spelers verdeeld in groepjes van twee op hetzelfde moment mogen trainen op het veld. Uiteraard wel inachtneming van minimaal 1,5 meter afstand tussen de 2 spelers en tussen de verschillende groepjes.
Dat vraagt veel discipline van de spelers, immers de neiging om een partijtje te gaan spelen is groot maar dit is niet toegestaan. Op dit moment is de avondklok nog van kracht en kunnen we de mogelijkheid om te trainen alleen op zaterdagmiddag en de zondag aanbieden. Zodra de avondklok wordt opgeheven mag er binnen de dan geldende regels ook ’s avonds weer getraind worden. Sporting Leiden stelt de velden ter beschikking om te trainen aan haar leden, kleedkamers en kantine blijven gesloten. Dat betekent dat spelers en teams zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende Corona regels. Teams of spelers die bij een overtreding een boete ontvangen (er vindt regelmatig controle plaats) zullen die dan ook zelf betalen. Teams die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen dit laten weten aan Roy Kamphues, hij zal een trainingsrooster maken.
Sportstad Leiden en Sportpunt71 presenteren de Eerste Leidse Sportquiz!
Op vrijdagavond 5 maart 2021 strijden teams van alle Leidse sportclubs tegen elkaar in een spannende online Sportquiz. Jullie gastheer van de avond is Loman Leefmans. Voor meer info kijk even op onze website.
Voor nu is het helaas nog steeds even afwachten hoe de situatie omtrent Corona zich ontwikkeld. Wij zijn er klaar voor mochten de lichten op groen gaan.
Nieuwsbrief via mail ontvangen? meld je aan via deze link en je ontvangt hem in je mailbox: https://sportingleiden.nl/inschrijven/
Namens het bestuur van Sporting Leiden,
Willem Pikaar
Voorzitter Sporting Leiden