Nieuwsbrief Januari

18 januari 2023 - 21:19

Via de nieuwsbrief informeren we de leden over het wel en wee binnen de vereniging, dit doen we via een digitale nieuwsbrief. Hierbij ontvang je de nieuwste editie van de nieuwsbrief.

Feestdagen voorbij, we gaan weer voetballen
De drukke feestdagen zijn voorbij en moeten we weer overgaan tot de orde van de dag en willen we vooruitkijken naar de 2e helft van het seizoen. Maar eerst even een korte terugblik naar de afgelopen maand:

We hebben als vereniging het jaar gezellig afgesloten. Eerst was er Kerstklaverjassen en Sjoelen. Deze avond werd door onze spreekstalmeester Bjorn aan elkaar gepraat en gepraat en gepraat. Het was laat toen deze succesvolle avond ten einde kwam en alle deelnemers met een kerststol, en sommige met meerdere prijzen onder hun armen, huiswaarts gingen.

Het Kerstrad was zoals vanouds weer drukbezocht. Vele prijzen, en gezelligheid waren weer een grote factor voor een succesvolle avond. De organisatie was weer vlekkeloos en 3 barploegen werkte zich in het zweet om iedereen te voorzien van een hapje en drankje.

Nieuwjaar Seniorentoernooi en de Nieuwjaarborrel
Het Nieuwjaar Seniorentoernooi en de Nieuwjaarborrel kunnen na het missen door Corona een nieuw succes in onze historie genoemd worden. 10 teams namen deel aan het toernooi, een nieuwe traditie is hiermee geboren. Met dank aan de organisatie. De Nieuwjaarsborrel zou om 16.00 uur beginnen. Althans dat dachten we, in werkelijkheid waren om 15.00 uur al meer dan 100 mensen aanwezig. Fijn dat iedereen zo enthousiast is, maar dit betekent voor volgend jaar een wijziging van draaiboek. Mede dankzij onze vrijwilligers was ook deze Nieuwjaarsborrel weer een gezellige avond.

De winnaars van editie 2023: Sporting Leiden 6!

Leden van Verdienste
Tijdens de Nieuwjaarsborrel heeft het bestuur 11 vrijwilligers benoemd tot Lid van Verdienste. Deze vrijwilligers zijn tijdens de Nieuwjaars speech van de voorzitter uitgebreid in het zonnetje gezet. Waardering alom voor alle vrijwilligers in het algemeen en de nieuwe Leden van Verdienste in het bijzonder.

Nieuwe Leden van Verdienste in het zonnetje gezet, (nog) niet iedereen was aanwezig.

Vrijwilligersdiensten
Last but not least willen we toch een belangrijk besluit ook in deze nieuwsbrief aan de orde stellen. Zoals bijna elke vereniging in Nederland heeft ook Sporting Leiden behoefte aan meer handjes om alle taken uit te voeren en 7 dagen in de week voor haar leden klaar te staan. Hiertoe heeft het bestuur een belangrijk voorstel in de Algemene Leden Vergadering tot stemming gebracht. Na enig overleg met de vergadering heeft de ALV ingestemd met het voorstel om alle ouders van jeugdleden van Sporting Leiden te verplichten 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen te verrichten.

Binnenkort komen de inschrijflijsten voor de ouders om zich in te schrijven voor de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Sporting Leiden is een vereniging voor leden en door leden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk spreken van een mooie vereniging.

Activiteiten komende periode

Namens het bestuur van Sporting Leiden,

Willem Pikaar
Voorzitter