Nieuwsbrief #7: 10% korting op contributie, verslag Oranjefestival, onderhoud complex

25 mei 2021 - 14:46

Via de nieuwsbrief informeren we de leden over het wel en wee binnen de vereniging, dit doen we via een digitale nieuwsbrief. Hierbij ontvang je de nieuwste editie van de nieuwsbrief.

Bestuursstructuur Sporting Leiden en zittingsduur bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van jl. 23 maart is, en dat is tot nu toe niet echt opgevallen, door de vergadering ingestemd met de voorgestelde bestuursstructuur van Sporting Leiden. Het belangrijkste kenmerk is dat er binnen de vereniging een grote rol is weggelegd voor de Commissies die (op afstand) worden aangestuurd door de bestuursleden. Voor bestuursleden is vastgelegd dat zij voor maximaal twee termijnen van drie jaar in hun functie kunnen worden benoemd. Ook is het schema van aftreden vastgelegd waardoor er nooit meer dan drie bestuursleden tegelijkertijd af zullen treden. Het schema is met terugwerkende kracht ingegaan bij de fusie (seizoen 2018-2019). Wim Pikaar (Voorzitter) en Casper Stuivenberg (Secretaris) beginnen het komend seizoen aan hun tweede en laatste termijn. De overige bestuursleden (Ed Immink (Vice-Voorzitter) Henk Fokkema (Voetbalzaken) en Marcel Dongelmans (Penningmeester)) zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur zal tijdig komen met een voorstel voor invulling van de vacatures met ingang van september 2021. Het bestuur hoopt door de keus voor het besturen op afstand en maximale termijnen voor bestuursleden zowel de bestuurlijke slagkracht van Sporting Leiden te vergroten als het aantrekkelijk te maken voor leden om een rol in het bestuur op zich te willen nemen.

Betaal je volledige contributie uiterlijk 15 juni en ontvang 10% korting komend seizoen!

In de vorige nieuwsbrief hebben we een verslag gegeven over de ALV van 23 maart. Belangrijkste punten in deze ALV waren de huidige financiële scenario’s over seizoen 2020–2021 en de vooruitblik op komend seizoen 2021-2022.
Het is juridisch binnen verenigingen een verplichting om de contributie geheel te voldoen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld sportscholen (waar je op contractbasis werkt) waar je de betalingen kunt stoppen. Dit betekent dat het bestuur, in het kader van “gezonde en vitale” vereniging een voorstel heeft voorgelegd om in het huidige seizoen de volledige contributie te laten betalen. Het voorstel is aangenomen. Het bestuur heeft toegezegd in het komende seizoen (2021–2022) te komen met een voorstel om leden tegemoet te komen.
Op dit laatste punt heeft het bestuur besloten dat alle leden die in het huidige seizoen lid zijn van Sporting Leiden en hun volledige contributie uiterlijk op 15 juni hebben voldaan in het seizoen 2021-2022 een korting van 10% te geven op het contributiebedrag.
Voor diegene die zijn of haar contributie nog niet geheel hebben voldaan het dringende verzoek dit alsnog te doen. Dit kan via de ClubCollect link die je via mail in oktober hebt ontvangen. Mocht je deze niet meer hebben dan kan je het bedrag overmaken naar NL75 INGB 00000 49692 t.a.v. Penningmeester Sporting Leiden, vermeld ook even je naam.

Oranjefestival groot succes!

Op 5 Mei organiseerde Sporting Leiden het Oranjefestival, trainen als Oranje! Het voetbalfestival werd georganiseerd voor zowel leden als niet-leden. Ruim 125 kinderen trotseerde die dag regen, hagel en wind, ondanks de soms winterse weersomstandigheden hebben we alleen maar lachende gezichten gezien! Het Oranjefestival was een groot succes, dit kon echter niet zonder de vele vrijwilligers die deze dag geholpen hebben met het begeleiden van de groepen, het maken van de lunch en het plakken van pleisters. Alle vrijwilligers, enorm bedankt!

Groot onderhoud op ons Sportcomplex

Ondanks de voetbal loze periode dit seizoen wordt er op ons complex keihard gewerkt door de onderhoudsploeg en de Gemeente Leiden. De onderhoudsploeg heeft de afgelopen periode zowel de bestuurskamer als de besprekingsruimte een ware make-over gegeven. De Gemeente is bezig met groot onderhoud aan veld 4, de drainage wordt aangepast en het veld wordt opnieuw ingezaaid. Op veld 1 worden de ballenvangers achter de goals vervangen. Komende periode worden kleedkamers 7 t/m 10 voorzien van de juiste Sporting Leiden-kleur. Alle dank uiteraard voor het onderhoudsteam, het ziet er schitterend uit!

Sporting Leiden start met 023-team

Normaal gesproken maken voetballers na het spelen in de JO19 de overgang naar de senioren. Sommige spelers vinden deze stap te groot en stoppen met voetballen, dit is natuurlijk zonde van je talent. Met de introductie van een O23-team biedt Sporting Leiden jonge voetballers een weg in de overgang naar uiteindelijk het seniorenvoetbal, of dit nu selectievoetbal of een overig seniorenteam is. De O23-competitie kan worden gezien als een verlenging van het jeugdvoetbal.
Ben jij een spelers die komend seizoen de stap van jeugdvoetbal naar seniorenvoetbal gaat maken? Heb je de ambitie om in de toekomst in de zaterdag- of zondagselectie te voetballen? Speel je liever met leeftijdsgenoten en wil je je ontwikkelen als speler? Meld je dan aan voor Sporting Leiden O23! Komend seizoen gaan wij van start met dit nieuwe team. Uiteraard zorgen wij voor een gediplomeerde, ervaren trainer, word je voorzien van een selectiewaardig kledingpakket (tas, trainingspak, trainingstenue) en gaan we ervoor zorgen dat jij klaar bent voor die mooie stap.

12 juni; De Nationale Voetbaldag

Op 12 juni vindt de Nationale Voetbaldag plaats, deze dag staat in het teken van, je verwacht het niet, voetbal! Ook Sporting Leiden gaat er een mooie dag van maken voor alle jeugdleden en niet-leden. Iedereen is welkom om te voetballen of om kennis te maken met onze mooie club. Via de website is binnenkort meer informatie terug te vinden over het programma van deze dag.
Namens het bestuur van Sporting Leiden,
Willem Pikaar
Voorzitter