Nieuwsbrief #5; Contributie besluit ALV, Oranjefestival en RegioCup

31 maart 2021 - 10:23

Via de nieuwsbrief informeren we de leden over het wel en wee binnen de vereniging, dit doen we via een digitale nieuwsbrief. Hierbij ontvang je de nieuwste, extra, editie van de nieuwsbrief.

Algemene Leden Vergadering

Afgelopen dinsdagavond 23 maart heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2019–2020 op digitale wijze plaatsgevonden, er waren 27 leden aanwezig en 5 Bestuursleden. Belangrijke punten in de ALV waren de jaarrekening over seizoen 2019–2020 en de financiële vooruitblik over huidige seizoen 2020–2021. Het bestuur heeft inzage gegeven in de financiële huishouding. Over het seizoen 2019–2020 kunnen we constateren dat we door corona en de stop van de competitie in maart 2020 veel minder kantine inkomsten hebben gegenereerd. Met name het ontbreken van competitieweekenden in de mooi weer periode en het ontbreken van toernooien zoals de Katercup, 7-tallentoernooi en jeugdtoernooien heeft de vereniging financieel parten gespeeld. We hebben het seizoen met een klein financieel verlies afgesloten maar wel met een positieve liquiditeit.
Omdat het bestuur heeft toegezegd dat we in de ALV terug zouden komen op de contributie over seizoen 2020–2021 heeft het bestuur een financiële vooruitblik gemaakt, er zijn diverse scenario’s gepresenteerd. Voor alle scenario’s geldt dat de financiële vooruitblik over het huidige seizoen ronduit zorgelijk is. Na 3 wedstrijden in de competitie, begin oktober 2020, is het volledig stil gevallen. In eerste instantie met een verminderde openstelling van de kantine naar volledige sluiting. Dit heeft het financieel resultaat van dit seizoen tot een rampzalige vooruitblik gemaakt. Dit wordt met name veroorzaakt door blijvende kosten en opgedroogde inkomsten. Kosten blijven omdat de gemeente Leiden nauwelijks de huurverplichtingen compenseert, de KNVB de volledige contributie van ‘spelende’ leden blijft incasseren en we ook nog door een forse rekening voor het energieverbruik verwachten. De inkomstenkant bestaat eigenlijk alleen uit contributies.
Ondanks dat het juridisch binnen verenigingen een verplichting is om de contributie te voldoen heeft het bestuur een voorstel ingebracht. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld sportscholen (waar je op contractbasis werkt) waar je de betalingen kunt stoppen. Dit betekent dat het bestuur, in het kader van “gezonde en vitale” vereniging een voorstel heeft voorgelegd om ook dit seizoen de volledige contributie van de leden te innen.
Het voorstel is met 31 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen. Dit betekent dat de ALV achter het voorstel en besluit staat om bij alle leden, ondanks het stilvallen van het seizoen, de contributie volledig zal innen. Het bestuur heeft toegezegd in het komende seizoen (2021–2022) te komen met voorstellen om leden/elftallen tegemoet te komen. Waarschijnlijk zijn dit tegemoetkomingen in natura.
Het bestuur heeft haar bewondering en dank uitgesproken voor de leden en de verbondenheid met de vereniging en we hopen elkaar snel in goede gezondheid te treffen in ons clubhuis.

Oranjefestival

Op 5 Mei organiseert Sporting Leiden het Oranjefestival, trainen als Oranje! Het voetbalfestival is voor zowel leden als niet-leden in de leeftijdscategorie van 4 t/m 15 jaar. Meld je snel aan via https://sportingleiden.nl/5-mei-oranjefestival/

KNVB Regiocup

Ondanks het uitblijven van versoepelingen is er de hoop om dit seizoen nog wedstrijden te organiseren. Zoals we in eerdere updates meldden, zijn alle teams automatisch ingeschreven voor de KNVB Regiocup. We zorgen dat we alles klaar hebben staan om direct te kunnen starten zodra de versoepelingen dat toestaan. Dit geldt zowel voor jeugd als seniorenteams, ook al kunnen de seniorenteams nu nog niet onbeperkt trainen en is het perspectief voor hen vooralsnog anders. Meer informatie over de KNVB Regiocup lees je op www.knvb.nl/regiocup. Uiterlijk 9 april wordt de poule-indeling bekendgemaakt.
Wil je de nieuwsbrief digitaal in je mailbox ontvangen? meld je HIER even aan.
Namens het bestuur van Sporting Leiden,
Willem Pikaar
Voorzitter