Nieuwsbrief #3: Contributie betaling en het verhaal hier achter

16 februari 2021 - 11:22

Via de nieuwsbrief informeren we de leden over het wel en wee binnen de vereniging, dit doen we via een digitale nieuwsbrief. Hierbij ontvang je de nieuwste editie van de nieuwsbrief

Contributie

In de laatste maand, en aan het begin van het nieuwe jaar zijn door een aantal leden vragen gesteld over de betaling van contributie. Natuurlijk begrijpen wij deze vragen, maar als bestuurder is het borgen van een gezonde financiële huishouding een grote zorg. Er zijn gelukkig leden die hun contributie geheel of gedeeltelijk (minimaal 50%) hebben betaald, waardoor de vereniging niet in acute geldnood komt.

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden blijft alle verenigingen facturen sturen voor de huur van de sportvelden. Deze week hebben de voetbalclubs in Leiden, op initiatief van Sporting Leiden, een gezamenlijk statement gestuurd aan de Wethouder. Het statement betreft het laten vervallen van huurverplichtingen van de sportvelden.
Het bestuur wil tijdens de ALV (23 maart) hier ook op terugkomen en dit betekent dat we een besluit voorleggen aan alle leden. Zoals de vlag er nu voor hangt zullen we een besluit voorleggen dat iedereen volledig zijn contributie zal moeten betalen, dit om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Waarom dit besluit?

Om je mee te nemen in onze dilemma’s en uitdagingen zal ik een tipje van de sluier oplichten. We hebben 3 bronnen van inkomsten bij de club:

  1. Contributies
  2. Kantine inkomsten
  3. Sponsoring

We hebben 3 grote kostenposten:

  1. Energie
  2. KNVB
  3. Gemeente

Als je kijkt naar de inkomsten zijn de kantine kosten geheel opgedroogd. Dit geldt ook voor de sponsoring die gekoppeld is aan wedstrijden. Daarnaast hebben we veel horeca sponsoren, zij hebben nu wel wat anders aan hun hoofd. Dit betekent dat we eigenlijk alleen contributie overhouden als inkomstenbron.
De helft van de contributie zou genoeg zijn indien de kosten kant ook opdroogt. Helaas is de werkelijkheid minder waar. Energie wordt gewoon in rekening gebracht, dit is niet minder dan in voorgaande jaren. We zullen moeten kijken hoe dit er aan het einde van het jaar eruitziet. KNVB heeft alle contributies en verzekeringspremies van leden in alle maanden (vanaf augustus) gewoon afgeschreven en dit is een zeer groot bedrag. En dan als laatste de gemeente Leiden. Wij hebben een gemeente die zichzelf sportstad Leiden noemt, maar dit gaat over de rug van de clubs. De huur van de velden moet gewoon worden betaald en zoals het ernaar uitziet wordt dit niet aangepast. Er wordt in de media gesproken van opschorting van huurbetalingen, wij hebben echter gewoon de factuur voor Kwartaal 4-2020 ontvangen.
Kortom de contributie, als enige inkomstenbron, voorkomt dat een voetbalvereniging in het algemeen en dus ook Sporting Leiden in de problemen komt. Dit zal ook het verhaal van de ALV worden. Binnenkort zijn de cijfers inzichtelijk, deze liggen ter inzage voor de ALV in de bestuurskamer. Uiteraard is het bestuur bereid deze te bespreken met iedereen die dit wil.
Voor diegene die nog niet minimaal de helft van de contributie hebben betaald het dringende verzoek dit alsnog te doen. Dit kan via de ClubCollect link die je via mail in oktober hebt ontvangen. Mocht je deze niet meer hebben dan kan je het bedrag overmaken naar NL75 INGB 00000 49692 t.a.v. Penningmeester Sporting Leiden, vermeld ook even je naam.
Helaas kan ik het niet mooier maken dan het is. We moeten met z’n allen deze club overeind houden. En we zullen ook naar volgend seizoen kijken hoe we onze leden, wellicht, kunnen compenseren. Ik kan hier geen toezeggingen over doen omdat dit van veel factoren afhankelijk is. Vooral de ontwikkelingen van Covid-19 zal hierin uiteraard belangrijk zijn.
Ik hoop je hiermee een beetje inzicht te hebben gegeven in het spanningsveld waarin het bestuur (dit zijn ook vrijwilligers en leden die hun contributie hebben betaald) zich bevindt.
Namens het bestuur van Sporting Leiden,
Willem Pikaar
Voorzitter