Kledingplan

Kledingplan Sporting Leiden

Sporting Leiden heeft voor de gehele jeugd- en seniorenteams een kledingplan. Elk lid krijgt hetzelfde tenue in bruikleen. De kosten van het kledingplan en 2019-2020 worden deels gedekt door de sponsoring van Businessclub Sporting Leiden. Dankzij deze sponsoren kunnen we de kledingbijdrage laag houden. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de kleding wordt tegelijk met het contributiegeld geïnd.

De eigen bijdrage van het kledingplan bedragen €15,00 voor jeugdleden en €25,00 voor seniorenleden. Met het kledingplan wil Sporting Leiden een uniforme uitstraling verkrijgen door alle jeugd- en seniorenteams op de dezelfde manier te kleden. Doorhet kledingplan wil Sporting Leiden de kosten voor de leden beperken; het inkoopvoordeel wordt doorberekend.