Coronavirus update 29-09 – Aangepast protocol –

28 september 2020 - 20:00

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Het bestuur van Sporting Leiden heeft hiervoor een aangepast protocol opgesteld. De afspraken in het protocol zijn geformuleerd om op een veilige en verantwoorde manier gebruik te maken van onze sportfaciliteiten. Wij verzoeken eenieder om zich te houden aan de richtlijnen in ons protocol.

Update 28 September – de belangrijkste wijzigingen –
  • De komende drie weken is onze kantine gesloten
  • Is het sportcomplex bij zowel trainingen als wedstrijden niet toegankelijk voor toeschouwers en ouders

Het volledige Coronaprotocol kan je HIER vinden.
Wij vertrouwen op de medewerking van iedereen! Dank hiervoor.
Het bestuur van Sporting Leiden.
Voor meer informatie over het Coronavirus, klik hier.