Corona update en contributie (9-11)

11 november 2020 - 09:36

Sinds de gedeeltelijke lockdown die het kabinet vorige maand heeft aangekondigd kunnen onze seniorleden geen competitievoetbal meer spelen. Jeugdleden kunnen gelukkig nog wel trainen en onderling wedstrijden spelen.

In de persconferentie van afgelopen dinsdag (3 november) is duidelijk geworden dat de maatregelen (waaronder ook de eerder aangekondigde sluiting van sportkantines) in ieder geval tot en met half december verlengd zullen worden. Dat trekt een zware wissel op (de leden van ) Sporting Leiden.
We hopen allemaal dat we vanaf 2021 weer bij de gezelligste vereniging van Leiden kunnen voetballen en elkaar ontmoeten in de kantine. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat Sporting Leiden deze situatie financieel ‘overleeft’. Onze vaste lasten gaan wel ‘gewoon’ door, voor de inkomsten zijn we nu volledig afhankelijk van de contributie inkomsten. De contributie is dan ook van levensbelang voor de continuïteit van onze vereniging.
We zijn blij dat een groot aantal leden hun contributie nu al (gedeeltelijk) heeft voldaan. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen week van diverse leden de vraag voorgelegd gekregen wat de huidige situatie betekent voor de contributieverplichting.

Het bestuur heeft hierover het volgende besloten:

  • de verplichting om minimaal de helft van de contributie uiterlijk in januari te hebben betaald blijft gehandhaafd;
  • in januari wordt op grond van de dan ontstane situatie en de daaraan gekoppelde verwachtingen voor de maanden erna een besluit genomen over de resterende contributieverplichting voor dit seizoen;
  • dit besluit wordt aan een dan te beleggen Algemene Ledenvergadering ter bekrachtiging voorgelegd.

Kortom alle leden moeten minimaal 50% van hun contributie in januari hebben betaald. Je steunt Sporting het meest door het gehele contributiebedrag te betalen, leden die dat al hebben gedaan zijn we daar zeer erkentelijk voor.
We gaan er van uit met deze nieuwsbrief voor alle leden voldoende duidelijkheid over de contributies voor het seizoen 2020-2021 te hebben gegeven.
Voor nu hopen we dat iedereen gezond blijft. En zodra we alles achter de rug hebben gaan we weer doen wat we allemaal het allerliefste doen: lekker voetballen en elkaar ontmoeten bij de leukste en gezelligste club van Leiden. let een beetje op elkaar en hopelijk snel tot ziens.
Willem Pikaar
Voorzitter Sporting Leiden