Corona richtlijnen

10 november 2021 - 19:51

Richtlijnen Sporting Leiden  i.v.m. Corona:

 • Respecteer de landelijke corona regels;
 • Er zijn helaas geen ouders, supporters en toeschouwers toegestaan op het complex, dit geldt voor trainingen en wedstrijden;
 • Uitzondering op deze regel zijn scheidsrechters, trainers, leiders, vrijwilligers en noodzakelijke rij-ouders;
 • Bij koorts, griep- en verkoudheid verschijnselen blijf je thuis en volg je de landelijke richtlijnen;
 • Was regelmatig je handen en houd je aan de landelijke hygiëne voorschriften;
 • De kantine is geopend tot 20.00 uur, deze is toegankelijk met QR-code;
 • In de kantine zijn vaste zitplaatsen verplicht;
 • Tussendeur naar het terras is gesloten;
 • Houd buiten de lijnen van het voetbal te alle tijden 1,5 meter afstand aan;
 • Er zijn geen kleedkamers beschikbaar, verzoek om je thuis om te kleden, de kantine hiervoor gebruiken is niet toegestaan.

Voor personen van 18 jaar en ouder geldt:

 • Wanneer je in de kantine iets wilt gaan kopen dien je in het bezit te zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs (QR-code).
 • Wanneer je geen geldig Coronatoegangsbewijs (QR-code) kunt tonen, dien je de kantine te verlaten.
 • Wanneer je gebruik wilt maken van een kleedkamer of het toilet dien je in het bezit te zijn van een Coronatoegangsbewijs (QR-code)

Sporting Leiden ondersteunt uiteraard het doel van de maatregelen die erop gericht zijn de Corona besmettingen in te dammen. Tegelijkertijd kent de kantine veel toegangsmogelijkheden en is het organisatorisch een lastige opgave om de uitvoering van de maatregelen waterdicht te krijgen.
Wij doen om die reden een beroep op alle leden en bezoekers die ons sportpark betreden, om ons te helpen dit in goede banen te leiden.
Meehelpen houdt in dat u zich ook zonder controle aan de richtlijnen houdt!
En niet in discussie gaan over nut en noodzaak van deze maatregelen met de personen die door Sporting Leiden  ingezet worden om het beleid te handhaven. Dit zijn vaak vrijwilligers en mede- clubgenoten.
Laten we er ondanks de maatregelen samen het beste van maken.
Het bestuur van Sporting Leiden