Contributie seizoen 2018 – 2019

19 mei 2019 - 14:43

Beste spelende leden van Sporting Leiden,

Inmiddels zijn we aanbeland in de slotfase van het seizoen. Een succesvol eerste fusieseizoen voor onze club! Het is dan ook teleurstellend dat het bestuur heeft moeten constateren dat diverse leden hebben verzuimd hun contributie geheel of gedeeltelijk te voldoen. Ondanks dat een ieder via Club Collect continu is gewaarschuwd dat er nog contributie open stond is het bedrag aanzienlijk. De club wordt hierdoor geschaad.

Voor diegene die zijn contributie nog niet heeft voldaan betekent dit dat de incasso uit handen wordt gegeven. Dit betekent dat u niet alleen opdraait voor de contributie, maar ook voor de bijbehorende incassokosten. Helaas heeft het bestuur tot deze maatregel moeten overgaan. Ter voorkoming van extra kosten voor incasso kunt u uw contributie tot volgende week dinsdag 21 mei voldoen (via bank of cash bij de penningmeester). Voor diegene die wel hun contributie heeft betaald is dit bericht uiteraard niet van toepassing.

Dit bericht is bedoeld voor spelende leden die achterlopen met de betaling van hun contributie.

Dit geldt dus niet voor:

  • Niet-spelende leden
  • Leden met een automatische incasso
  • Leden die alles op tijd hebben betaald

Contributie voldoen via rekeningnummer Sporting Leiden: NL75 INGB 00000 49692

Wij hopen dat dit een eenmalige noodzakelijke actie is geweest en dat een volgende keer gewoon op tijd de contributie wordt voldaan!

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stuur deze dan naar bestuur@sportingleiden.nl.

 

Namens het Bestuur,

Willem Pikaar