Contributie niet betaald? Let op!

5 februari 2020 - 09:09

Gebleken is dat een aantal leden zijn/haar contributie niet of niet geheel hebben betaald, ondanks meerdere berichten via ClubCollect, terwijl dit wel had gemoeten.

Dit betekent dat de inning van de contributie van leden die nog niets hebben betaald, binnenkort zal worden uitbesteed aan Quick Incasso.

Echter, voordat het bestuur het incassobureau zal inschakelen, kunnen leden die nog niets hebben betaald dat doen vóór 15 februari aanstaande.

Het contributiebedrag kan worden overgemaakt via de berichtgeving van ClubCollect, of het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL76 INGB 0000 4037 24 t.n.v. Sporting Leiden, onder vermelding van ‘contributie (naam speler)’.

Wacht hier niet te lang mee om extra kosten te voorkomen!

Ná 15 februari zullen de leden die dan nog niets hebben betaald een officiële WIK (Wet Incassokosten) – brief ontvangen via ClubCollect.

Hierin wordt het lid gemaand het openstaande bedrag binnen een wettelijke termijn te voldoen.

Wordt er niet betaald?

Dan zal Quick Incasso de verdere vordering voor haar rekening nemen. Hierbij zullen de bijkomende kosten worden verhaald op het betreffende lid! Vanaf het moment dat de vordering officieel is overgedragen aan Quick Incasso, is het lid ook niet langer toegestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit totdat het gehele openstaande bedrag is betaald.

Geen email van ClubCollect ontvangen?

Kijk voor de zekerheid even in je Spam-map, mocht je niets vinden stuur een email met je actuele gegevens naar info@sportingleiden.nl dan passen wij het aan.