Beleidsplan Commissie Evenementen

17 december 2019 - 23:22

Binnen Sporting Leiden zijn vele commissies actief, alle commissie werken aan een beleidsplan waar de werkwijze van de commissie wordt beschreven. Onlangs is het beleidsplan van de Commissie Evenementen afgerond, we hebben geen geheimen en geven graag inzicht in het beleidsplan.

Het doel van de Commissie Evenementen is het versterken van de binding met en tussen de leden van Sporting Leiden. Het is daarbij van belang dwarsverbanden aan te brengen over al de geledingen van de vereniging. De Commissie Evenementen hoopt op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de vereniging te stimuleren

  • Doelstellingen worden bereikt door het organiseren van diverse activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere niet direct voetbal gerelateerde activiteiten, waarbij leden met elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen
  • Per evenement zal er een projectplan opgezet worden. In het projectplan worden o.a. de doelstelling, doelgroep, benodigdheden, betrokken commissies, datum ed. geformuleerd. Alle projectplannen zullen door het bestuur besproken worden. Het bestuur zal o.a. kijken of het evenement in de afgesproken financiele kaders valt, het project past bij Sporting Leiden en of het past in de doelstellingen van de vereniging
  • Na elk evenement zal deze geëvalueerd worden door de Commissie Evenementen. In deze evaluatie wordt gekeken of de vooraf geformuleerde doelstelling uit het projectplan gerealiseerd zijn. Deze evaluatie zal twee weken na afloop van het evenement plaatsvinden en gedeeld worden met het bestuur

Bovenstaand is een samenvatting van het Beleidsplan Commissie Evenementen, mocht je het gehele beleidsplan willen inzien dan is dat geen probleem. Het plan is inzichtelijk en ligt in de bestuurskamer.