NIKKI gestart met contributie-inning

15 oktober 2021 - 11:17

Deze week is NIKKI, zoals eerder bekend gemaakt onze nieuwe partner voor de inning van de contributie, gestart met het versturen van de betaalverzoeken voor de contributie + jaarlijkse bijdrage van het kledingplan.

NIKKI start in oktober met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. NIKKI neemt de activiteiten over van ClubCollect waar we de afgelopen jaren mee hebben samen gewerkt. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij vanaf nu de contributie via het NIKKI-systeem verwerken.
Iedereen ontvangt in oktober een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen (maximaal 9 termijnen). Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.
Je ontvangt in oktober de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen 2021 – 2022 die verdeeld wordt over 9 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.
 
Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.
Wanneer je in oktober geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar sportingleiden@nikki.nl
Stuur in deze e-mail altijd je juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in deze e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging je lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.